16 ian. 2011

ANUNTURI IMPORTANTE

Potrivit dispozițiilor art. 57, aliniat 40 din legea 571/2003, contribuabilii care realizează venituri din salarii pot opta pentru virarea unei sume din impozitul anual, dirijând 2% către asociații non- profit. Profesorii de religie sunt rugați sa depună cerere tip (ANAF) însoțita de fisa fiscala la circa financiara de care aparțin sau la șefii de cerc, pentru a se colecta sumele în contul Asociației de Sprijin Pro Nova Vita, RO18RNCB0205091828650001. Sumele rezultate vor acoperi atât cheltuielile de organizare cât și de premiere a concursurilor organizate de noi, dar și a altor activități instructiv educative cu elevii școlilor din județul nostru Prahova.
Preocuparea și punerea în aplicare revin în sarcina șefilor de cerc.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu