16 ian. 2011

Planificari 2010- 2011

Unitatea de învăţământ: Grup Şcolar Măneciu
Clasa a V Ia
Aria curriculară : Om- Societate
Disciplina : Religie – cultul ortodox
Număr de ore / săptămână: 1
Număr de săptămâni: 36
Profesor: Ruxandra Călinoiu

Planificare calendaristică orientativă
Anul şcolar : 2010 – 2011

Nr.
crt
Unitatea de
învaţare
Competenţe
specifice
Conţinuturile învăţării
Nr.
ore
Săptămâna
Perioada
SEMESTRUL I
1
Credinţa şi
Sfintele Taine
Mântuitoare
( Notiuni de catehism)

• Lecţie intoductivă *
1
S1
13-17.09

• Testare initială
1
S2
20-24.09
2.1;4.2
• Rugăciunea Domnească . Cele
 şapte cereri
1
S3
27.09 – 1.10
1.1;2.1
• Sfânta Taină a Cununiei
1
S4
4-8.10
1.1;2.1
• Sfânta Taină a Preoţiei
1
S5
11-15.10
1.1;2.1
• Sfânta Taină a Maslului
1
S6
18-22.10

• Evaluare
1
S7
25.10-29.10
2.
Iisus Hristos
- Mântuitorul
lumii.
(Noţiuni de catechism şi morală
creştină)
1.2;3.1;4.2
•Hristos binecuvântează familia
 -Minunea din Cana Galileeii
1
S8
1.11-5.11
1.2;3.1;4.2
• Răsplata credinţei şi a
ascultării  - Pescuirea minunată
1
S9
8.11-12.11
1.2;3.1;4.2;5.2
• Binefacere şi recunoştinţă –
Vindecarea celor zece leproşi
1
S10
15.11-19.11
1.2;3.1;4.2;5.2
• Stăruinţa în rugăciune
- Femeia canaaneancă
1
S11
22.11-26.11

• Evaluare
1
S12
29.11-3.12

• Naşterea Domnului. Colinde religioase – Flori alese ale
sufletului românesc *
2
S13-S14
6.12-10.12
13.12-17.12


▪ Tradiţii și obiceiuri legate de
 Nașterea Domnului.*
1
S15
20-21.12
5-7.01

VACANŢĂ DE CRĂCIUN : Miercuri, 22 decembrie 2010- Marţi 04 ianuarie 2011
3.
Sfinţirea
Timpului
(Noţiuni de
liturgică)
3.3
• Postul în viaţa noastră.
Împărţire şi importanţă
2
S16-S17
10.01-14.01
17.01-21.01
3.3;3.4
• Maica Domnului
1
S18
24.01-28.01
VACANŢĂ INTERSEMESTRIALĂ :Sâmbătă, 29 ianuarie – Duminică, 06 februarie 2011
SEMESTRUL II


3.3;
• Sărbători în cinstea sfinţilor
1
S1
7.02-11.02

• Povestiri religios-morale *
1
S2
14.02-18.02

• Evaluare
1
S3
21.02-25.02
4.
Biserica în
primele
veacuri
creştine
( Noţiuni de
Istorie
Bisericească universală)
2.2;3.2;3.4;
• Primii martiri creştini
2
S4-S5
28.02- 04.03
7-11.03
2.2;3.2;4.3
• Martiri creştini în Dacia, în
secolele III-IV
1
S6
14.03-18.03
2.2;3.4;4.3
• Edictul de la Milan. Sf. Împăraţi
Constantin și Elena

2
S7-S8
21.03-25.03
28.03-01.04 Patimile, Răstignirea şi
Îngroparea Domnului *
1
S9
4-8.04

• Învierea lui Hristos în sufletul
Meu
1
S10
11-15.04
VACANŢĂ DE PAŞTE  : Sâmbătă, 16 aprilie- Luni, 25 aprilie 2011
5.
Spiritualitate
şi viaţă
creştină
2.2;3.2;4.3
• Curajul mărturisirii: Sfântul
Ioan Botezătorul
1
S11
26-29.04
2.2;3.2;4.3;
• Credinţă şi jertfă: Sfântul
Mare Mucenic Gheorghe
1
S12
2-6.05
3.2;4.3
• Sfântul Mare Mucenic
Dimitrie, Izvorâtorul de Mir
1
S13
9-13.05

• Evaluare
1
S14
16-20.05

• Recapitulare anuală
3
S15-S16-S17
23-27.05
30.05-03.06
6-10.06

• Cu Hristos pe cărările vacanţei
1
S18
13-17.06

Notă:
* Din orele aflate la dispoziţia profesorului.

COMPETENŢE GENERALE/COMPETENŢE SPECIFICE  clasa a VI a
1. CUNOAŞTEREA ŞI IUBIREA LUI DUMNEZEU CA FUNDAMENT AL MÂNTUIRII ŞI DEVĂVÂRŞIRII OMULUI
Competenţe specifice:
La sfârsitul clasei a VIa elevii vor fi capabili:
1.1 Explicarea importanţeiTainelor: Preoţia, Cununia şi Maslul în viaţa creştină
1.2 Recunoașterea , în  minunile Mântuitorului, a dumnezeirii Acestuia și a dragostei Sale faţă de oameni.
2. UTILIZAREA ADECVATĂ A LIMBAJULUI DIN SFERA VALORILOR RELIGIOASE ÎN DIFERITE CONTEXTE DE
COMUNICARE
Competenţe specifice:
La sfârşitul clasei a VIa elevii vor fi capabili:
2.1 Comentarea prin cuvinte proprii a unor texte din Sfânta Scriptură
2.2 Formularea de  opinii personale în aprecierea unor situaţii cu conţinut religios-moral
3.MANIFESTAREA VALORILOR ȘI A CUNOȘTINŢELOR RELIGIOASE ÎN PROPRIILE ATITUDINI ȘI
COMPORTAMENTE
Competene specifice:
La sfărşitul clasei aVI a elevii vor fi capabili:
3.1 Analizarea  mesajul moral-religios din Minunile Mântuitorului
3.2 Explicarea contribuţiei sfinţilor martiri și a Sfinţilor Împăraţi Constantin și Elena la dezvoltarea Bisericii Creștine.
3.3 Prezentarea modului de pregătire a credincioșilor pentru trăirea sărbătorilor creștine.
3.4 Identificarea și selectarea informaţiei relevante pentru o temă dată pe paginile web recomandate de profesor.
4. COOPERAREA CU CEILALŢI ÎN REZOLVAREA UNPR PROBLEME TEORETICE ȘI PRACTICE  ÎN CADRUL DIFERITELOR GRUPURI
Competenţe specifice:
La sfârsitul clasei a VI a elevii vor fi capabili:
4.2 Identificarea mesajului unor texte din Sfânta Scriptură.
4.3 Explicarea importanţei modelelor spirituale din Istoria Bisericii în formarea caracterului moral-religios.
5. APLICAREA ÎNVĂŢĂTURII DE CREDINŢĂ ÎN VIAŢA PERSONALĂ ȘI A COMUNITĂŢII
Competenţe specifice:
La sârşitul clasei a VI a elevii vor fi capabili:
5.1. Manifestarea atitudinii de respect faţă de persoanele discriminate din diferite motive.


DIRECTOR                                                                                               RESPONSABIL COMISIE METODICĂUnitatea de învăţământ: Grup Şcolar Măneciu
Clasa a V IIa
Aria curriculară : Om- Societate
Disciplina : Religie – cultul ortodox
Număr de ore / săptămână: 1
Număr de săptămâni: 36
Profesor: Ruxandra Călinoiu

Planificare calendaristică orientativă
Anul şcolar : 2010– 2011

Nr.
crt
Unitatea de
învaţare
Competenţe
specifice
Conţinuturile învăţării
Nr.
ore
Săptămâna
Perioada
SEMSTRUL I
1
Manifestarea
iubirii lui
Dumnezeu
(Noţiuni de catechism şi
morala
creştină)

• Lecţie introductivă *
1
S1
13-17.09

• Testare initială
1
S2
20-24.09
2.1;2.2;3.1;
• Dumnezeu se descoperă
oamenilor. Revelatia divina
1
S3
27.09 – 1.10
2.1;2.2;3.1
• Sfâta Scriptură şi Sfânta Traditie
1
S4
4-8.10
1.1;3.1
• Crearea lumii
2
S5,S6
11-15.10
18-22.10
1.1;3.1
• Purtarea de grijă a lui Dumnezeu
faţă de lume
1
S7
25.10-29.10

• Evaluare
1
S8
1.11-5.11
2.
Iisus Hristos
- Învăţător şi Mântuitor
1.2;4.2;5.1
• Puterea credinţei şi a prieteniei
- Vindecarea slăbănogului  din Capernaum
1
S9
8.11-12.11
1.2;4.2;5.1
• Hristos Lumina lumii: Vindecarea
orbului din naştere
1
S10
15.11-19.11
1.2;4.2;5.1
• Atotputernicia lui Dumnezeu
- Învierea lui Lazăr
1
S11
22.11-26.11
1.2;
• Căinţă şi iertare – Pilda fiului
risipitor
1
S12
29.11-3.12

• Naşterea Domnului. Colinde religioase – Flori alese ale
sufletului românesc *
2
S13-S14
6.12-10.12
13.12-17.12


Tradiţii și obiceiuri legate de
 Nașterea Domnului.*
1
S15
20-21.12
5-7.01

VACANŢĂ DE CRĂCIUN : Miercuri, 22 decembrie 2010- Marţi, 04 ianuarie 2011


1.2
• Bogăţia darurilor lui Dumnezeu
- Pilda talantilor
1
S16
10.01-14.01


• Evaluare
1
S17
17.01-21.01
3.
Rugaciunea-
Calea spre Dumnezeu
(Noţiuni de
Liturgică)


3..2
• Rugăciunea in viaţa creştinului
1
S18
24.01-28.01
VACANŢĂ INTERSEMESTRIALĂ :Sâmbătă, 29 ianuarie-Duminică, 06 februarie 2011

SEMESTRUL II


2.1;3.2
• Sfânta Liturghie –Întalnirea cu Hristos
2
S1-S2
7.02-11.02
14.02-18.02
4.
Trăirea
învăţăturii
creştine
(Noţiuni de
morală
creştină)

1.2;2.1;4.1
• Legea cea nouă – Fericirile
2
S3-S4
21.02-25.02
28.02-4.03
4.2;5.1
• Faptele bune roade ale virtuţilor
2
S5- S6
7.03-11.03
14.03-18.03
4.2;5.1
• Faptele rele – Încarcări ale voii
lui Dumnezeu
2
S7-S8
21-25.03
28.03-01.04

• Povestiri religios-morale *
1
S9
4-8.04

• Patimile, Răstignirea şi
Îngroparea Domnului
1
S10
11-15.04
VACANŢĂ DE PAŞTE  : Sâmbătă, 16 aprilie- Luni , 25 aprilie• Învierea lui Hristos în sufletul
Meu
1
S11
26.04-29.04

• Evaluare
1
S12
2-6.05
5.
Spiritualitate
şi viaţă
creştină
4.2;5.1
• Sf Trei Ierarhi – modele ale
iubirii faţă de semeni. 
2
S13- S14
9-13.05
16-20.05
4.2;5.1
• Iubirea pri fapte: ajutorarea celor
Aflaţi în suferinţă
1
S15
23-27.05

• Evaluare
1
S16
30.05-3.06

• Recapitulare anuală
1
S17
6-10.06

• Cu Hristos pe cărările vacanţei
1
S18
13-17.06

Notă:
* Din orele aflate la dispoziţia profesorului.

COMPETENŢE GENERALE/ COMPETENŢE SPECIFICE  clasa a VII a
1. CUNOAŞTEREA ŞI IUBIREA LUI DUMNEZEU CA FUNDAMENT AL MÂNTUIRII ŞI DEVĂVÂRŞIRII OMULUI
Competenţe specifice:
La sfârsitul clasei a VIIa elevii vor fi capabili
1.1 Argumentarea faprtului că Dumnezeu este Creator și Proniator al lumii
1.2 Recunoașterea iubirii lyui Dumnezeu pentru oameni în minunile și învăţăturile Sale.
2. UTILIZAREA ADECVATĂ A LIMBAJULUI DIN SFERA VALORILOR RELIGIOASE ÎN DIFERITE CONTEXTE DE COMUNICARE
Competenţe specifice:
La sfârşitul clasei a VIIa elevii vor fi capabili:
2.1 Utilizarea corectă a termenilor religioași învăţaţi în contexte lingvistice noi.
2.2 Elaborarea de scurte texte
3. MANIFESTAREA VALORILOR ȘI CUNOȘTINŢELOR RELIGIOASE ÎN PROPRIILE ATITUDIN ȘI
 COMPORTAMENTE
Competenţe specifice:
La sfărşitul clasei aVIIa elevii vor fi capabili:
3.1 Prezentarea structurii și a importanţei Sfintei Scripturi.
3.2 Explicarea rolului și a importanţei participării conștiente și active a credincioșilor la rugăciunile Bisericii.
4. COOPERAREA CU CEILALŢI ÎN REZOLVAREA UNOR PROBLEME TEORETICE ȘI PRACTICE ÎN CADRUL DIFERITELOR GRUPURI
Competenţe specifice:
La sfârsitul clasei a VII a elevii vor fi capabili:
4.1 Explicarea modului de aplicare în viaţa personală a învăţăturilor cuprinse în Fericiri.
4.2 Argumentarea importanţa participării active la viaţa comnunităţii
5. APLICAREA ÎNVĂŢĂRII DE CREDINŢĂ ÎN VIAŢA PERSONALĂ ȘI A COMUNITĂŢII
Competenţe specifice:
La sârşitul clasei a VII a elevii vor fi capabili:
5.1. Participarea activă la acţiuni civice alături de personae care au alte credinţe sau convingeri religioase.

DIRECTOR                                                                                 RESPONSABIL COMISIE METODICĂUnitatea de învăţământ: Grup Şcolar Măneciu
Clasa a V IIIa
Aria curriculară : Om- Societate
Disciplina : Religie – cultul ortodox
Număr de ore / săptămână: 1
Număr de săptămâni: 35
Profesor: Ruxandra Călinoiu

Planificare calendaristică orientativă
Anul şcolar : 2010– 2011

Nr.
crt
Unitatea de
învaţare
Competenţe
specifice
Conţinuturile învăţării
Nr.
ore
Săptămâna
Perioada
SEMSTRUL I
1
Credinţa
creștina
( Noţiuni de Dogmatică

• Lecţie introductivă *
1
S1
13-17.09

• Testare initială
1
S2
20-24.09
1.1;;
• Crezul- sinteza învăţăturii de
credinţă
2
S3-S4
27.09 – 1.10
4-8.10
1.1;;
• Învăţătura despre Dumnezeu
Tatăl
1
S5
11-15.10
1.1;;
• Învăţătura despre Dumnezeu
 Fiul
1
S6
18-22.10
1.1;
• Învăţătura despre Dumnezeu
 Duhul Sfânt
1
S7
25-29.10
1.1;
• Comuniunea oamenilor cu
 Dumnezeu
1
S8
1-5.11

1.1;
• Credinţa în înviere și viaţa
veșnică
2
S9-S10
8-12.11
15-19.11

•Evaluare
1
S11
22-26.11

2.
Trăirea
învăţături
 creștine
1.2;3.3;4.1;
• Pilda viţei și a mlădiţei – viaţa în Hristos
1
S12
29.11-3.12

3.3;4.1;
Pilda semănătorului – primire și Împlinire a cuvântului lui Dumnezeu
1
S13
6-10.12

• Naşterea Domnului. Colinde religioase – Flori alese ale
sufletului românesc *
1
S14
13-17.12
Tradiţii și obiceiuri legate de
 Nașterea Domnului.*
1
S15
20-21.12
5-7.01

VACANŢĂ DE CRĂCIUN :
Miercuri, 22 decembrie 2010- Marţi, 04 ianuarie 2011


3.3;4.1
• Plida neghinei- îndelunga
răbdare și dreptate a lui Dumnezeu
1
S16
10-14.01

• Evaluare
1
S17
17-21.01

• Recapitulare semestriala
1
 S18
24-28.01

VACANŢĂ INTERSEMESTRIALĂ : Sâmbătă, 29 ianuarie- Duminică, 06 februarie 2011


SEMESTRUL AL II LEA
3.
Exprimarea
Învăţăturii
Creștine


2.1;3.1;
•Biserica, locaș de închinare
1
S1-S2
7-11.02
14-18.02
2.1;3.1;
• Icoana – fereastra spre cer
1
S3
21-25.02
3.1;4.2
• Cântarea religioasă – formă de
rugăciune
1
S4
28.02-4.03
2.1;4.2
• Călătorind cu Dumnezeu –
 Pelerinajul la biserici si mănăstiri
1
S5
7-11.03• Evaluare
1
S6
14-18.03
4.
Sfânta
Scriptură-
izvor de
înţelepciune
și iubire
1.2;4.2;
• Răbdare și încredere în
Dumnezeuu – Dreptul Iov
1
S7
21-25.03


1.2;4.2;5.1
• Iubirea faţă de Dumnezeu și
aproapele – legea desăvârșită a
Noului Testament ( marcu 12, 30-
31; Ioan 13, 34; Matei 7,12
2
S8-S9

28.03-1.04
4-8.04

•Învierea Domnului*
1
S10
11-15.04


VACANŢĂ DE PAŞTE  : Sâmbătă, 16 aprilie- Luni, 25 aprilie 2011


1.2;4.2;5.1;
• Imnul dragostei creștine
(I Corinteni 13)
1
S11
26-29.04• Evaluare
1
S12
2-6.05
5.
Organizarea
Bisericii
Ortodoxe
Române
3.2;
•Semnificaţia întemeierii
Mitropoliilor românești
1
S13
9-13.05
3.2;
• Întemeierea Patriarhiei Române
1
S14
16-20.05
3.2
• Organizarea actuală a Bisericii
Ortodoxe Romane
1
S15
23-27.05

• Evaluare
1
S16
30.05-3.06

• Recapitulare anuală
1
S17
6-10.06
Notă:
·         Din orele aflate la dispoziţia profesorului
COMPETENŢE GENERALE/ COMPETENŢE SPECIFICE  clasa a VII a
1. CUNOAŞTEREA ŞI IUBIREA LUI DUMNEZEU CA FUNDAMENT AL MÂNTUIRII ŞI DEVĂVÂRŞIRII OMULUI
Competenţe specifice:
La sfârsitul clasei a VIIIa elevii vor fi capabili:
1.1 Cunoașterea învăţăturilor de credinţă ale Bisericii Ortodoxe, cuprinse în Crez;
1.2 Argumentarea importanţei iubirii de Dumnezeu și de aproapele pentru dobândirea mântuirii.
2.UTILIZAREA ADECVATĂ A LIMBAJULUI DIN SFERA VALORILOR RELIGIOASE ÎN DIFERITE CONTEXTE DE COMUNICARE
Competenţe specifice:
La sfârşitul clasei a VIIIa elevii vor fi capabili:
2.1 Utilizarea în diferite contexte a expresiilor și a noţiunilor religioase nou învăţate, realizând corelaţii interdisciplinare ( istorie, literatură, muzică, geografie, artă)
3.MANIFESTAREA VALORILOR ȘI A CUNOȘTINŢELOR RELIGIOASE ÎN PRORIILE ATITUDINI ȘI
COMPORTAMENTE
Competenţe specifice:
La sfărşitul clasei aVIIIa elevii vor fi capabili:
3.1 Prezentarea formelor de artă religioasă existente în Biserica Ortodoxă;
3.2 Explicarea importanţei întemeierii mitropoliilor și a Patriarhiei Române pentru păstrarea fiinţei și unităţii naţionale.
3.3 Explicarea mesajului pildelor Mântuitorului;
4. COOPERAREA CU CEILALŢI ÎN REZOLVAREA UNOR PROBLEME TEORETICE ȘI PRACTICE ÎN CADRUL
DIFERITELOR GRUPURI
Competenţe specifice:
La sfârsitul clasei a VIII a elevii vor fi capabili:
4.1 Argumentarea importanţei conlucrării omului cu Dumnezeu în vederea mântuirii
4.2 Exprimarea atitudinilor moral- creștine în diferite împrejurări ale vietii;
5. APLICAREA ÎNVĂŢĂTURII DE CREDINŢĂ ÎN VIAŢA PERSONALĂ ȘI A COMUNITĂŢII
Competenţe specifice:
La sârşitul clasei a VIII a elevii vor fi capabili:
5.1. Aplicarea învăţăturii creștine referitoare la iubirea de aproapele în relaţiile cu personae aparţinănd altor culture, credinţe sau
convingeri

Unitatea de învăţământ: Grup Şcolar Măneciu
Clasa a IX a
Aria curriculară : Om- Societate
Disciplina : Religie – cultul ortodox
Număr de ore / săptămână: 1
Număr de săptămâni: 36
Profesor: Ruxandra Călinoiu


Planificare calendaristică orientativă
                     Anul şcolar : 2010– 2011      

Nr.
crt.
Unitatea de
învaţare
Competenţe
specifice
Conţinuturile învăţării
Nr.
ore
Săptămâna
Perioada
SEMESTRUL I
1
Învătătura de
Credinţă.
( Noţiuni de dogmatică)

• Lecţie introductivă
1
S1
13- 17.094-18.09

• Testare iniţială
1
S2
201 -245.09
1.1;2.1;3.1
• Respectul faţă de cele sfinte
1
S3
278.09-12.10
1.1;2.1;3.1
• Adorarea lui Dumnezeu
1
S4
45-89.10
1.1;2.1;3.1
•Preacinstirea Maicii Domnului
1
S5
112-156.100
1.1;2.1;3.1
• Cinstirea sfinţilor
11
S6
189-223.10

• Evaluare
1
S7
256.- 2930.10
2
Trăirea
 învăţăturii
creştine
(Noţiuni de
morală creştină)
1.2;2.2;3.2;4.1
• Datoriile faţă de Dumnezeu
1
S8
12-56.11
1.2;2.2;3.2;4.1
• Datoriile faţă de sine
1
S9
89-123.11
1.2;2.2;3.2;4.1
• Datoriile faţă de aproapele
1
S10
156-1920.11

• Evaluare
1
S11
223-267.11
1.1; 3.2;4.3
• Pregătirea credinciosului
pentru participarea la sfintele slujbe
21
S12- S13
2930.11- 34.12
67-101.12

• Naşterea Domnului*
1
S14
134-178.12
▪ Tradiţii si obiceiuri legate
de sărbătoarea Nașterii
Domnului.*
1
S15
20-21.12
5-7. 01
VACANŢA DE CRĂCIUN :
Miercuri , 22 Decembrie 2010- Marţi, 4 Ianuarie 201121.12-3.01
4.
Spiritualitate şi
viaţă creştină.
(Noţiuni de spiritualitate şi misiune)
2.1;3.1;4.1
• Chemarea omului spre
asemănarea cu Dumnezeu.
1
S165
104-148.01
1.1;3.3;4.1;4.3
• Eu şi duhovnicul meu
1
S176
171-21.15.01
3.3;4.2
• Bucurie şi responsabilitate
în relaţiile dintre tineri
1
S187
2418-282.01
VACANŢĂ INTERSEMESTRIALĂ : 29 ianuarie-6 februarie 20111-7.02
SEMESTRUL II
1.1;2.2;3.3;4.3
• Monahismul- formă a spiritualităţii crestine
1
S1
78-112.02
5.
Religiile lumii

1.3;2.2;5.3
• Religii în antichitate: în
Mesopotamia şi în Egipt
2
S2-S3
145-189.02
212-256.02
1.3;2.2;5.3
• Religii în antichitate: în
Grecia şi la Roma
2
S4-S5
28.021-45.03
7-8-112.03


• Evaluare
1
S6
145-189.036.Ortodoxie şi
cultură naţională
5.1;
• Viaţa religioasă oglindită în creaţii populare, în datini şi în
obiceiuri.
1
S7
212-256.03
3.3;5.2
• Contribuţia Bisericii
Ortodoxe la aparitia şi
dezvoltarea învăţământului românesc.
( Veniamin Costachi, Andrei
Şaguna)

3
S8-S9
289.03-12.04
4-8.04

▪ Învierea Domnului *• Învierea Domnului *
11
S10
11-15.04
VACANŢĂ DE PAȘTE  16-25 aprilie11.04
4.1;4.2
• Muzica în viaţa tinerilor
1
S11
26.04-2930.047.

Creştinismul  şi
provocările lumii
contemporane
4.1;4.2
• Pericolul drogurilor
1
S12
23-67.05
4.1;4.2
• Tineretul şi mass -media
1
S13
910-134.05
4.1;4.2
• Tinerii si viaţa intimă
1
S14
167-201.05


• Evaluare
1
S15
234-278.05

• Recapitulare anuală

1
S16-S17
301.05-34.06
67-101.06

▪ Cu Hristos pe cărările
 vacanţei
1
S18
13-17.06Notă
* Din orele aflate la dispoziţia profesorului.


COMPETENŢE GENERALE/COMPETENŢE SPECIFICE
1.DEFINIREA SPECIFICULUI PROPRIEI CREDINŢE , ÎN RAPORT CU ALTE CREDINŢE ŞI CONVINGERI
1.1 Argumentarea importanţei sfinţeniei şi a respectului creştinilor faţă de cele sfinte.
1.2 Explicarea importanţei împlinirii datoriilor morale şi materiale pentru viaţa şi progresul spiritual al crestinilui.
1.3 Prezentarea elementelor definitorii ale religiilor lumii antice
2. UTILIZAREA ADECVATĂ A CONCEPTELOR SPECIFICE RELIGIEI, ÎN DIFERITE CONTEXTE DE COMUNICARE
2.1 Utilizarea adecvată a termenilor specifici religiei în argumentarea învăţăturii de credinţă ortodoxă
2.2 Integrarea corectă a termenilor specifici religiei în diferite contexte de comunicare
3. INTEGRAREA VALORILOR ŞI A CUNOŞTINŢELOR RELIGIOASE ÎN STRUCTURA PROPRIILOR ATITUDINI ŞI COMPORTAMENTE.
3.1 Identificarea şi folosirea unor modele de comportament creştin în exemplele din Biblie şi din istoria Bisericii
3.2 Analiza datoriilor creştinului şi a specificului acestora în contextual societăţii actuale.
3.3Aplicarea învăţăturilor creştine referitoare la modul de participare personală la viaţa liturgică a Bisericii
4. APLICAREA ÎNVĂŢĂTURII DE CREDINŢĂ ÎN VIAŢA PERSONALĂ ŞI A COMUNITĂŢII
4.1 Aplicarea normelor moralei creştine în situaţii concrete de viaţă
4..2 Formarea de soluţii pentru diferitele probleme ale tinerilor , în lumina învăţăturii creştine.
4..3 Practicarea introspecţiei/meditaţiei crestine, în scopul dezvoltării capacităţii de autocunoaştere şi a participării conştiente şi active la viaţa liturgică a Bisericii

5. CORELAREA CUNOŞTINŢELOR RELIGIOASE CU CELE DOBÂNDITE LA ALTE DISCIPLINE DE ÎNVĂŢĂMÂNT
5.1 Explicarea argumentată a influentei crestinismului asupra culturii noastre naţionale
5.2 Prezentarea argumentată a contribuţiei majore a Bisericii Ortodoxe la apariţia şi dezvoltarea învăţământului romănesc
5.3 Corelarea informaţiilor despre religiile lumii antice cu datele referitoare la cultura şi viaţa socială a lumii antice însuşite la alte discipline
Unitatea de învăţământ: Grup Şcolar Măneciu
Clasa a X a
Aria curriculară : Om- Societate
Disciplina : Religie – cultul ortodox
Număr de ore / săptămână: 1
Număr de săptămâni: 36
Profesor: Ruxandra Călinoiu


Planificare calendaristică orientativă
                     Anul şcolar : 2010 – 2011     

Nr.
crt.
Unitatea de
învaţare
Competenţe
specifice
Conţinuturile învăţării
Nr.
ore
Săptămâna
Perioada
SEMESTRUL I
1
Învătătura de
Credinţă.
( Noţiuni de dogmatică)

• Lecţie introductivă
1
S1
13-17.09

• Testare iniţială
1
S2
20 -24.09
1.1;2.1;3.1;4.3
• Respectul faţă de cele sfinte
1
S3
27.09-1.10
1.1;2.1;3.1;4.3
• Cinstirea sfintelor icoane
1
S4
4-8.10
1.1;2.1;3.1;4.3
• Cinstirea sfintei cruci
1
S5
11-15.10
1.1;2.1;3.1;4.3
• Cinstirea sfintelor icoane
1
S6
18-22.10

• Evaluare
1
S7
25.10-29.10
2
Trăirea
 învăţăturii
creştine
(Noţiuni de
morală creştină)
3.2;4.1;4.2
• Legea morală a Vechiului
Testament( Decalogul)
2
S8-9
1-5.11
8-12.11
3.2;4.1;4.2
• Legea morală a Noului
Tetament( Predica de pe
 munte)
2
S10 – S11
15-19.11
22-26.11
3.2;4.1;4.2
• Virtute şi păcat
1
S12
29.11-3.12
2.1;3.2;4.1;
4.2;5.2
• Conştiinţa morală – glasul
lui Dumnezeu în om
1
S13
6-10.12

•Naşţerea Domnului*
1
S14
13-17.12


Tradiţii si obiceiuri legate
de sărbătoarea Nașterii
Domnului.*
1
S 15
20-21.12
5-7.01
3.
Spiritualitate şi
viaţă creştină.
(Noţiuni de spiritualitate şi misiune
VACANŢA DE CRĂCIUN :
Miercuri, 22 decembrie 2010- Marţi , 04 ianuarie 2011
3.1;3.2;4.1;4.2
•Iubire şi dreptate
1
S16
10-14.01
3.1;3.2;4.1;4.2
•Rugăciune şi reconciliere
1
S17
17-21.01

• Evaluare
1
S18
24-28.01
VACANŢĂ INTERSEMESTRIALĂ :
sâmbătă ,29 ianuarie- Duminică , 06 februarie 2011
SEMESTRUL II
4.
Exprimarea
Învăţăturii de credinţă
(Noţiuni de
liturgică)
1.2;4.3
• Locaşurile de cult ale
 creştinilor – apariţia şi
dezvoltare în contextual
culturii universale.
2
S1-S2
7-11.02
14-18.02
2.2;
• Stiluri arhitecturale
Representative ( în lume şi în
 Ţară)
3
S3-S4-S5
21-25.02
28.02-4.03
7-11.03

• Evaluare
1
S6
14-18.03
5.
Religiile lumii
1.4;2.2;5.3
•Religiile orientale
 (hinduismul, budismul,
confucianismul)
2
S7-S8
21-25.03
28.03-1.04


1.3;3.1;5.1
Contribuţia mitropoliţilor
Români la dezvoltarea culturii
Naţionale (Mitropolitul
 Varlaam)
1
S9

4-8.04

• Învierea Domnului*
1
S10
11-15.04


VACANŢĂ DE PAŞTI :
Sâmbătă, 16 aprilie-luni, 25 aprilie 2011

6.
Ortodoxie şi
Cultură naţională
1.3;3.1;5.1
• Contribuţia mitropoliţilor
Români la dezvoltarea culturii
Naţionale ( Varlaam,
Dosofei, Antim Ivireanu)
2
S11-S12
26-29.04
2-6.05• Evaluare
1
S13
9-13.05
7.
Creştinismul şi
provocările
lumii
contemporane
1.4;3.3;4.2;
5.2
• Superstiţia şi Magia
1
S14
16-20.05
1.4;3.3;4.2;
5.2
• Astrologia, Numerologia

1
S15
23-27.05Evaluare
1
S16
30.05-3.06

• Recapitulare anuală
2
S17-S18
6-10.06
13-17.06
Notă
* Din orele aflate la dispoziţia profesorului.

COMPETENŢE GENERALE/COMPETENŢE SPECIFICE
1.DEFINIREA SPECIFICULUI PROPRIEI CREDINŢE , ÎN RAPORT CU ALTE CREDINŢE ŞI CONVINGERI
1.1 Argumentarea importanţei sfinţeniei şi a respectului creştinilor faţă de cele sfinte.
1.2 Identificarea şi prezentarea elementelor definitorii ale artei crestin ortodoxe în contextual integrării acesteia în arta laică românească şi în arta creştină universală
1.3 Explicarea argumentată a contribuţiei mitropoliţilor români la dezvoltarea culturii nationale şi europene.
1.4 Identificarea diferenţelor dintre spiritualitatea creştină şi alte religii, concepţii şi practice religioase existente în lumea contemporană.
2. UTILIZAREA ADECVATĂ A CONCEPTELOR SPECIFICE RELIGIEI, ÎN DIFERITE CONTEXTE DE COMUNICARE
2.1 Utilizarea adecvată a termenilor specifici unui minim de vocabulary creştin în argumentarea învăţăturii de credinţă ortodoxă
2.2 Elaborarea unor texte ( referate, eseuri, articole) folosind termini specifici religiei
3. INTEGRAREA VALORILOR ŞI A CUNOŞTINŢELOR RELIGIOASE ÎN STRUCTURA PROPRIILOR ATITUDINI ŞI COMPORTAMENTE.
3.1 Identificarea şi prezentarea unor modele de comportament creştin, în exemplele personalităţilor biblice şi în cele din istoria bisericească românească
3.2Argumentarea importanţei aplicării învăţăturilor moralei creştine în contextual social complex, complicat şi paradoxal a lumii contemporane
3.3 Explicarea consecinţelor pe care le poate avea asupra oamenilor credinţa în superstiţie, magie, astrologie, numerologie
4. APLICAREA ÎNVĂŢĂTURII DE CREDINŢĂ ÎN VIAŢA PERSONALĂ ŞI A COMUNITĂŢII
4.1 Identificarea modalităţilor concrete de aplicare a virtuţilor creştine în diferite situaţii de viaţă
4.2 Analizarea consecinţlor negative a comportamentului care încalcă morala creştină, asupra vietii personale şi asupra comunităţii
4.3 Aplicarea învăţăturii despre respectful faţă de cele sgfinte în diferite contexte ale vietii personale sau ale comunităţii

5. CORELAREA CUNOŞTINŢELOR RELIGIOASE CU CELE DOBÂNDITE LA ALTE DISCIPLINE DE ÎNVĂŢĂMÂNT
5.1 Analizarea contribuţiei mitropolitilor români la dezvoltarea culturii naţionale , în contextual istoric respective
5..2 Explicarea efectelor pe care le pot avea concepţiile străine spiritualităţii cresţine, asupra formării unei personalităti moral- crestine armonioase
5.3 Valorificarea eficientă a cunoştiţelor de istorie a religiilor pentru abordarea unei atitudini responsabile , de acceptare a semenilor care împărtăşesc alte religii şi convingeri morale

Unitatea de învăţământ: Grup Şcolar Măneciu
Clasa a XI a
Aria curriculară : Om- Societate
Disciplina : Religie – cultul ortodox
Număr de ore / săptămână: 1
Număr de săptămâni: 36
Profesor: Ruxandra Călinoiu


Planificare calendaristică orientativă
                     Anul şcolar : 2010– 2011        

Nr.
crt.
Unitatea de
învaţare
Competenţe
specifice
Conţinuturile învăţării
Nr.
ore
Săptămâna
Perioada
SEMESTRUL I
1
Învătătura de
Credinţă.
( Noţiuni de dogmatică)

• Lecţie introductivă
1
S1
13-17.099

• Testare iniţială
1
S2
20 -24.09
1.1;2.1;3.3;
• Descoperirea lui Dumnezeu
1
S3
27.09-1.10
1.1;2.1;3.1
• Întruparea Fiului lui
Dumnezeu
1
S4
4-8.10
1.1;2.1;3.1
• Jertfa pe Cruce a Mântuitorului Iisus Hristos
1
S5
11-15.10
1.1;2.1;3.1;5.2
• Adeverirea morţii şi realitatea Învierii Mântuitorului
1
S6
18-22.10
1.1;2.1;3.3
• Lucrarea Sântului Duh în
lume
1
S7
25.10-29.10

• Evaluare
1
S8
1-5.11
2
Trăirea
 învăţăturii
creştine
(Noţiuni de
morală creştină)
3.2;4.2
• Familia creştină - azi
2
S9-S10
8-12.11
15-19.11
3.2;4.2
• Rolul creştinilor în
promovarea valorilor
religioase
1
 S11

22-26.11
3.2;4.2
• Forme de denaturare a
Persoanei ( corupţia,
minciuna,, înşelătoria)
1
S12
29.11-3.12

• Evaluare
1
S13
6-10.12

• Naşterea Domnului*
1
S14
13-17.12


Tradiţii si obiceiuri legate
de sărbătoarea Nașterii
Domnului.*
1
S15
20-21.12
5-7.01
3.
Spiritualitate şi
viaţă creştină.
(Noţiuni de spiritualitate şi misiune
VACANŢA DE CRĂCIUN :
Miercuri, 22 Decembrie 2010-Marţi, 04 Ianuarie 2011
1.1;2.1;3.2;3.3
• Jertfă euharistică şi iubire jertfelnică
1
S16
10-14.01
1.1;2.2;5.2
•Respectul faţă de lumea
creată ( ecologie crestină)
1
S17
17-21.01• Recapitulare semestrială
1
S18

24-28.01
VACANŢĂ INTERSEMESTRIALĂ :
Sâmbătă, 29 ianuarie-Duminică, 6 februarie 2011


SEMESTRUL II
4.
Exprimarea
Învăţăturii de credinţă
(Noţiuni de
liturgică)
1.3;2.2
• Elemente de iconografie
1
S1
7-11.02
1.3;2.2;
• Semnificaţia aşezării
sfintelor icoane în biserică
2
S2- S3
14-18.02
21-25.02

• Evaluare
1
S4
28.02-4.03

5.

Religiile lumii
1.2;5.3
• Iudaismul
1
S5
7-11.03

• Creştinismul
      - Neînţelegerile din 1054
      - Reforma
    

1
1


S6
S7

14-18.03
21-25.03


• Uniaţia. Scoala Ardeleană
1
S8
28.03-1.04

1.2;5.3
Islamul
1
S9
4-8.04

* Învierea Domnului*
1
S10
11-15.04

VACANŢĂ DE PAȘTE :
Sâmbătă, 16 Aprilie- Luni, 25 Aprilie 2011
1.2;5.3
• Islamul
1
S11
26-29.04


• Evaluare
1
S12
2-6.056.Ortodoxie şi
cultură naţională
1.3;3.1;5.1
• Contribuţia voievozilor
români la dezvoltarea culturii
naţionale
    -Mircea cel Bătrân, Vlad
Ţepeş
-          Ştefan cel Mare
-          Constantin Brâncoveanu
Şi Neagoe Basarab1

1
1S13

S14
S159-13.05

16-20.05
23-27.05


• Evaluare
1
S16
30.05-3.06
7.
Creştinismul şi
provocările
lumii
contemporane
2.2;3.3;4.3;5.2
• Minuni şi false minuni,
fenomene normale şi
paranormale
1
S17
6-10.06

• Recapitulare semestrul II
1
S18
13-17.06

Notă
* Din orele aflate la dispoziţia profesorului.


COMPETENŢE GENERALE/COMPETENŢE SPECIFICE
1.DEFINIREA SPECIFICULUI PROPRIEI CREDINŢE , ÎN RAPORT CU ALTE CREDINŢE ŞI CONVINGERI
1.1 Sintetizarea principalelor învăţături de credinţă ortodoxă despre Sfânta treime şi lucrările Sale în lume
1.2 Analiza comparativă a marilor relii ale lumii, pornind de la un set de criterii ( caracteristici definitorii, arie de răspândire, doctrină, adepţi, importanţa in istoria omenirii)
1.3 Prezentarea semnificaţiei şi rolul iconografiei în cult
2. UTILIZAREA ADECVATĂ A CONCEPTELOR SPECIFICE RELIGIEI, ÎN DIFERITE CONTEXTE DE COMUNICARE
2.1 Elaborarea de argumentări fundamentale scripruristic, (oral sau scris) referitoare la învăţătura de credinţă ortodoxă
2.2 Compararea unor opinii şi argumente diferite în discutii şi dezbateri pe teme religioase
3. INTEGRAREA VALORILOR ŞI A CUNOŞTINŢELOR RELIGIOASE ÎN STRUCTURA PROPRIILOR ATITUDINI ŞI COMPORTAMENTE.
3.1 Evidenţierea promovării convingerilor şi atitudinilor moral-creştin, însusite din învăţătura Mântuitorului şi din exemplele oferite de marile personalitătî din istoria naţională, prin promovarea unui comportament social- moral elevat.
3.2 Analizarea responsabilităţilor şi a modului de implicare a tânărului creştin, în familie şi în societatea contemporană.
3.3 Explicarea caracteristicilor relaţiei om- Dumnezeu şi a relaţiei dintre semeni, fundamentate pe valorile moralei crestine

4. APLICAREA ÎNVĂŢĂTURII DE CREDINŢĂ ÎN VIAŢA PERSONALĂ ŞI A COMUNITĂŢII
4.1 Identificarea responsabilităţilor faţă de lumea creată şi primită în dar de la Dumnezeu
4.2 Analizarea consecinţlor negative a comportamentului care încalcă morala creştină, asupra vietii personale şi asupra comunităţii
4.3 Folosirea învăţăturilor Bisericii pentru a deosebi correct minunile de falsele minuni, fenomene normale şi paranormale

5. CORELAREA CUNOŞTINŢELOR RELIGIOASE CU CELE DOBÂNDITE LA ALTE DISCIPLINE DE ÎNVĂŢĂMÂNT
5.1 Sintetizarea şi prezentarea contribuţiei voievozilor români la formarea şi dezvoltarea culturii naţionale ,utilizând cunoştinţe dobândite la diferite discipline.
5.2 Utilizarea cunoştinţelor de la diferite discipline alături de cele religioase pentru a dialog ape o temă dată
5,3 utilizarea cunoştinţelor de istorie a religiilor în susţinerea importanţei respectului şi a dialogului între oameni, comunităţi, Biserici
Unitatea de învăţământ: Grup Şcolar Măneciu
Clasa a XII a
Aria curriculară : Om- Societate
Disciplina : Religie – cultul ortodox
Număr de ore / săptămână: 1
Număr de săptămâni: 33
Profesor: Ruxandra Călinoiu


Planificare calendaristică orientativă
                     Anul şcolar : 2010 – 2011     

Nr.
crt.
Unitatea de
învaţare
Competenţe
specifice
Conţinuturile învăţării
Nr.
ore
Săptămâna
Perioada
SEMESTRUL I
1
Învătătura de
Credinţă.
( Noţiuni de dogmatică)

• Lecţie introductivă
1
S1
13-17.09

• Testare iniţială
1
S2
20 -24.09
1.1;2.1;5.2
• Credinţa în înviere şi viaţa veşnică
2
S3-S4
27.09-1.10
4-8.10
1.1;2.14.2
• Rugăciunile pentru cei
adormiţi în Domnul
1
S5
11-15.10

• Evaluare
1
S6
18-22.10
2
Trăirea
 învăţăturii
creştine
(Noţiuni de
morală creştină)
1.3;2,13,2;4,1;
4.2;4,3
• Rolul tinerilor în apărarea
vieţii
-          Combaterea violenti şi
a sinuciderii
   - Combaterea eutanasiei
şi a degradării umane


1

1


S7

S8


25.10-29.10

1-5.11

3.
Spiritualitate şi
viaţă creştină.
(Noţiuni de spiritualitate şi misiune
1.3;2.2;3.1;3.2;
4.2;4.3
• Asceza creştină ( post,
Rugăciune, milostenie)
2
S9-S10
8-12.11
15-19.11
1.3;2.2;4.1;4.2
4.3
• Rolul dialogului ecumenic şi
Inter - religios
1
S11
22-26.11

• Evaluare
1
S12
29.11-3.12

• Naşterea Domnului*
( colinde religioase)
2
S13-S14
6-10.12
13-17.12

Tradiţii si obiceiuri legate
de sărbătoarea Nașterii
Domnului.*
1
S15
20-21.12
5-7.01
VACANŢĂ DE CRĂCIUN :
Miercuri, 22 Decembrie 2010-Marţi, 04 Ianuarie 2011
4.
Exprimarea
Învăţăturii de credinţă
(Noţiuni de
liturgică)
1.2;5.1;5.2
• Monumente reprezentative
de artă religioasă din Europa
 şi din România
2
S16-S17
10-14.01
17-21.01

• Recapitulare şi
evaluare semestrială
1
S18

24-28.01
VACANŢĂ INTERSEMESTRIALĂ 1-7.02


SEMESTRUL II
5
Confesiuni
creştine în
România
1.2;3.2
• Ortodoxia
2
S1-S2
7-11.02
14-18.02
1.2;3.2
• Catolicismul
1
S3

21-25.02
1.2;3.2
• Protestantismul şi Neoprotestantismul
2
S4-S5
28.02-4.03
7-11.03

• Evaluare
1
S6
14-18.03

6
Ortodoxie şi
cultură naţională
3.1;3.3;4.3
• Oameni de cultură români-
promotori ai credinţei
creştine:
-          Nicolae Iorga,
-Nichifor Crainic , Vasile Voiculescu
-          Nicolae Steinhard, Petre
Ţuţea, Dumitru  Stăniloae1
1

1S7
S8

S9
21-25.03
28.03-1.04

04-08.04• Învierea Domnului
1
S10
11-15.04

VACANŢĂ DE PAŞTI : Sâmbătă, 16 aprilie-Luni, 25 aprilie 2011

6.
Ortodoxie şi
cultură naţională
3.1;3.3;4.3;

  - Mircea Eliade, Constantin Brâncuşi

1


S1126-29.04

• Evaluare
1
S12
2-6.05
7.
Creştinismul şi
provocările
lumii
contemporane
1.3;2.24.1;4.2
5.2
• Dialogul între credinţă şi
ştiinţă
1
S13
9-13.05
1.3;2.2;4.2;5.2
• Rolul creştinului în dezvoltarea culturii şi civilizaţiei
Europene.
1
S14
16-20.05

• Recapitulare anuală
12
S15
23-27.05

Notă
* Din orele aflate la dispoziţia profesorului.

COMPETENŢE GENERALE/COMPETENŢE SPECIFICE
1.DEFINIREA SPECIFICULUI PROPRIEI CREDINŢE , ÎN RAPORT CU ALTE CREDINŢE ŞI CONVINGERI
1.1 Sintetizarea principalelor învăţături de credinţă ortodoxă despre înviere şi viaţa veşnică
1.2 Prezentarea elementelor definitorii ale confesiunii crestine din ţara noastră
1.3 Prezentarea poziţiei şi învăţăturii Bisericii Ortodoxe referitoare la anumite probleme actuale
2. UTILIZAREA ADECVATĂ A CONCEPTELOR SPECIFICE RELIGIEI, ÎN DIFERITE CONTEXTE DE COMUNICARE
2.1 Elaborarea de argumentări orale sau scrise referitoare la învâţâtura de credinţă ortodoxă folosind termini specifici religiei
2.2 Elaborarea şi compararea unor opinii şi argumente diferite referitoare la o temă de religie
3. INTEGRAREA VALORILOR ŞI A CUNOŞTINŢELOR RELIGIOASE ÎN STRUCTURA PROPRIILOR ATITUDINI ŞI COMPORTAMENTE.
3.1 Identificarea unor modele de comportament moral- creştin în exemplele oferite de mari personalităti religioase din Istoria Bisericii noastre şi a oamenilor de cultură români, promotori ai creştinismului
3.2 Asumarea unui comportament responsabil şi altruist în relaţiile cu aproapele
3.3 Integrarea şi manifestarea în propriul comportament a valorilo morale creştine promovate de marii oameni de cultură români
4. APLICAREA ÎNVĂŢĂTURII DE CREDINŢĂ ÎN VIAŢA PERSONALĂ ŞI A COMUNITĂŢII
4.1 Analizarea problemelor lumii contemporane în lumina învăţăturii creştine
4.2 Aplicarea învăţăturii de credinţă a Bisericii în situaţii concrete din viaţa personală
4.3 Cunoaşterea şi promovarea valorilor creştine în societate
5. CORELAREA CUNOŞTINŢELOR RELIGIOASE CU CELE DOBÂNDITE LA ALTE DISCIPLINE DE ÎNVĂŢĂMÂNT
5.1 Analizarea unor monumente de artă bisericească, evidenţiind semnificaţia spirituală şi valoarea artistică a acestor
5.2 Argumentarea unei opinii proprii, referitoare la o temă dată, utilizând atât învăţătura de credinţă a Bisericii, căt şi cunoştinţe de la alte discipline.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu