18 ian. 2011

CONCURS NAŢIONAL ,,BISERICA, LOCAŞ DE ÎNCHINARE!’’ Ediţia I, 2010-2011 ZALĂU

 
CONCURS NAŢIONAL
,,BISERICA, LOCAŞ  DE  ÎNCHINARE!’’
Ediţia I, 2010-2011
ZALĂU
Înscris de MECTS în Calendarul concursurilor naționale școlare organizate în anul școlar 2010-2011, Nr. 60233/21.12.2010, fără finanțare.
Acest concurs se desfăşoară cu binecuvântarea PS. Dr. Petroniu Florea, Episcopul Sălajului,  sub îndrumarea Inspectoratului Şcolar Sălaj.

1.      Organizatori:
Episcopia Sălajului, Biroul pentru catehizare
Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj
Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Sălaj
Centrul  Şcolar  pentru Educaţie Incluzivă ,,Speranţa’’, Zalău
Şcoala Gimnazială ”Simion Bărnuţiu”, Zalău

2.      Coordonatori:
Consilier cultural al Episcopiei Sălajului: Pr. Dr. Gabriel Gârdan
Inspector pentru catehizare parohială al Episcopiei Sălajului: Pr. Silviu Boha
Inspector Şcolar General al ISJ Sălaj, Prof.Dr. Ioan Abrudan
Inspector de specialitate, prof. Claudia Boha
Director DJCPN Sălaj, Doina Cociş
Director Şcoala Gimnazială ”Simion Bărnuţiu” Zalău, Maria Lupşea
Director Centrul  Şcolar pentru Educaţie Incluzivă ,,Speranţa’’Zalău, Mihai Boldan
Profesor de  religie Ioan Ciocmărean

3.      Argument:
Dacă cuvântul şi cântarea Bisericii sfinţesc sufletul prin auzire, pictura religioasă îl sfinţeşte prin văz, după cuvântul Sfântului Evanghelist: ,,Luminătorul trupului este ochiul’’(Matei 6,22). Aflându-ne în faţa unei picturi religioase simţim rolul ei ziditor  de suflet.
Prin acest concurs vom aprecia strădaniile izvorâte din candoarea  sufletelor elevilor, de la noi din întreaga ţară care au zugrăvit cu măiestrie şi au pus multă dragoste în realizarea acestor picturi. Expoziţia urmăreşte să pună o amprentă puternică asupra elevilor, îndemnându-i să Îl căute pe Dumnezeu, în viaţa de zi cu zi.
Pecetea concursului şi expoziţiei este însuşi Iisus Hristos, care îi transformă pe elevi în oameni care Îl iubesc pe Dumneze, cu o viaţă morală deosebită, adevărate modele în societatea contemporană.
Angajându-se în acest proiect, ei vor da slavă lui Dumnezeu, rugându-L să le îmbogăţească creativitatea, să le răsplătească eforturile şi să-i facă părtaşi ai vieţii veşnice, în Biserica măririi, alături de El.

4.      Scopul:
·        Manifestarea dragostei faţă de Dumnezeu şi Biserică, prin cultivarea sensibilităţii artistice
·        Familiarizarea cu spaţiul liturgic

5.      Obiective:
·        Stimularea interesului elevului pentru înţelegerea şi păstrarea legăturii omului cu Dumnezeu
·         Dezvoltarea capacitaţii de exprimare individuală prin compoziţii plastice expresive şi creative
·        Dezvoltarea dragostei pentru frumosul din viaţa socială şi tradiţiile noastre
·         Realizarea revistei electronice şi a cd-ului cu materialele înscrise în concurs

      6. Resurse
Umane
  • Elevi ai claselor I-XII, ai şcolilor participante
  • Cadre didactice coordonatoare
  • Voluntari
Materiale
  • Lucrări ale elevilor, diplome, premii, revista concursului pe suport electronic
Financiare
  • Sponsorizări


7. Calendarul activităţilor
Expedierea lucrărilor- data limită: 25.03.2011
Primirea şi înregistrarea lucrărilor: 25.03.2010- 8.04.2011
Evaluarea lucrărilor: 8.04.2011- 4.05.2011
Realizarea revistei virtuale: 4.05.2011- 10.05.2011
Vernisajul expoziţiei: luna mai, 2011
Expedierea diplomelor şi a premiilor: mai-iunie 2011
8. Evaluare
·                          Analiza echipei de proiect
·                          Evaluare din partea participanţilor
·                          Evalualuare din partea invitaţilor
                    
        9. Secţiuni:
 I  Desen
II  Colaj
III  Fotografii
10.  Regulamentul concursului
Pot participa la concurs şi expoziţie elevii din ciclul primar, gimnazial şi liceal.
Cadrele didactice participante vor trimite plicul recomandat, cu lucrările elevilor, formularul de  înscriere (anexa 1) şi un CD cu lucrările scanate, până   la data de 25.03. 2011 (data poştei), pe adresa : Prof. Ciocmărean  Ioan, Centrul  Şcolar  petru Educaţie Incluzivă ,,Speranţa’’, Strada  Crişan, Nr. 4, Localitatea Zalău, Judeţul Sălaj, cu menţiunea ,, pentru concurs’’.
Pachetul cu lucrări va conţine şi un plic A4 timbrat, pe care va scrie adresa completă la care se doreşte expedierea diplomelor.
Un cadru didactic poate participa cu un număr maxim de 3 lucrări pe secţiune.
Realizarea lucrărilor
  • Format  A4, pentru secţiunile I şi II, realizate în orice tehnică, încadrându-se în tema anunţată.
  • Format A5, pentru secţiunea III, care să conţină fotografii cu tematică religioasă (biserici, mănăstiri, troiţe) din zona geografică în care locuiesc elevii.
Nu este obligatorie participarea la toate trei secţiunile.
Fiecare lucrare expediată va avea pe verso lipită o etichetă completată cu datele de mai jos:

Numele şi prenumele elevului

Clasa

Şcoala

Cadrul didactic coordonator

Adresa cadrului didactic coordonator

Telefon

e-mail

Titlul lucrării

Secţiunea din concurs la care se înscrie


La secţiunea a III-a se va menţiona pe lângă acestea hramul ce-l poartă Biserica din fotografie şi localitatea în care se află.
Se vor acorda premiile I, II, III, şi menţiuni pentru fiecare nivel de clasa.
Profesorii îndrumători vor primi diplome de participare.
 Nu se admit contestaţii. Nu se restituie lucrările elevilor participanţi.Vor fi luate în considerare lucrările efectuate de elevi.
            Vernisajul expoziţiei va avea loc în luna mai, la Catedrala Episcopală ,,Înălţarea Domnului’’, din municipiul Zalău, Judeţul Sălaj.
11.  Persoane de contact
Prof. Claudia Boha, inspector de specialitate
Tel. 0744329525
e-mail claudia.boha@yahoo.com
Prof. Ioan  Ciocmărean
Tel. 0741065574
 e-mail ionutciocmarean@yahoo.comFORMULAR  DE  ÎNSCRIERE
CONCURS  NAŢIONAL
,,Biserica, locaş de închinare’’
EDIŢIA I, 2011
ZALĂU

Unitatea de învăţământ……………………………………………………………
Tel……………………………………email………………………………………
Nr. de înregistrare………/…………………….
Adresa la care  se vor trimite  diplomele…………………………………................
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..Nr. crt.
Numele şi prenumele elevului
Clasa
Titlul lucrării
Secţiunea
Profesor coordonator                                                                                          Semnătura cadrului didactic,
                                                                                          .........................................................
                                                                                                 


                               

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu